آژانس مسافرتی صبا گشت پرواز - برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی

ویزای ترانزیت چیست


ویزای ترانزیت یکی از سختگیرانه ترین نوع ویزاها هست. این مقررات مسافر را مجبور می کند با آنکه دارای ویزا و ورود قانونی از یک کشوری می باشد، صرفا به خاطر توقف چند ساعته اجباری در فرودگاه کشوری ثالث و تنها به خاطر تعویض هواپیما، مجبور به گرفتن ویزای ترانزیت شود.
انواع ویزای ترانزیت
ویزای ترانزیت به دو نوع کوتاه مدت فرودگاهی که می تواند از یک ساعت تا چند ساعت و ویزای ترانزیت بلند مدت که معمولا حداکثر تا سه روز می باشد تقسیم می شود.
در نوع اول مسافر فقط داخل خود فرودگاه پس از انتظار چند ساعته در سالن ترانزیت، هواپیما را تعویض کرده و به مسیر خود ادامه می دهد. در این نوع ویزای ترانزیت مسافر مجاز به خروج از فرودگاه و عبور از مرز هوایی نمی باشد. این نوع ویزای ترانزیت به ویزای توع A در ویزاهای شنگن معروف می باشد.
در نوع دوم مسافر مجاز به ترک فرودگاه و رساندن خود به فرودگاه دیگر در همان شهر و یا شهر دیگر می باشد. این نوع ویزای ترانزیت به ویزای نوع B در ویزاهای شنگن معروف می باشد.
ویزای تک ورودی
یک ویزای تک ورودی به شما اجازه می دهد یکبار وارد کانادا شوید.
وقتی شما به کانادا می رسید افسر اداره خدمات مرزی کانادا اطمینان حاصل می کند که شما شرایط ورود به کانادا را دارید. این افسر اقامت شما را با مهر کردن پاسپورت یا صدور مدارکی تائید می کند.
اگر مهر، تاریخ دست نویس یا نامه وجود نداشته باشد، وضعیت اقامت شما شش ماه پس از تاریخ ورود شما به کانادا منقضی می شود.
اگر به شما سابقه بازدید از کانادا، مجوز تحصیل یا کار داده شود، تاریخ انقضا روی نامه درج می گردد.
اگر شما در طی اقامت قانونی تان از کانادا خارج شوید باید برای ورود مجدد به کانادا یک ویزای بازدید جدید دریافت کنید. دو استثنا وجود دارد. شما می توانید از یک ایالت دیگر بازدید کنید و به کانادا برگردید بدون آنکه یک ویزای جدید بگیرید در صورتیکه: در اولین دوره که به تائید افسر مهاجرت رسیده است برگردید یک ویزای معتبر به عنوان بازدید کننده، مجوز کار، مجوز تحصیل یا اجازه اقامت موقت ( با اجازه ورود مجدد) داشته باشید و در اولین دوره مورد تائید افسر مهاجرت برگردید