آژانس مسافرتی صبا گشت پرواز - برگزار کننده تورهای داخلی و خارجی


وکالتنامه جهت دریافت پیکاپ مسافر

انگشت نگاری داخل آنکارا : قیمت 2/900/000 ریال و مدت زمان آن 7 روز کاری می باشد
انگشت نگاری خارج از آنکارا و به صورت آنلاین : قیمت 2/900/000 ریال + 73 لیر و مدت زمان آن 7 روز کاری می باشد